Mediul educaţional din grădiniţa noastră permite copilului o dezvoltarea liberă, explorare activă şi interacţiuni variate cu materialele didactice, cu ceilalţi copii şi adulţi. Totodată suntem o grădiniţă ce pune în evidenţă dimensiunea interculturală şi cea a incluziunii sociale.

 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 13 este amplasată în cartierul Micro 15 pe Aleea Milcov, nr.4, Tel. 0361405540  şi funcţionează din anul 1974. Are trei secţii de predare: română, maghiară şi germană. Este o grădiniţă de stat ce oferă servicii educaţionale atât pentru program normal cât şi program prelungit.

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 13 dispune de: 9  săli de grupă, 1 sală festivă, bucătărie proprie, cabinet logopedic şi medical, 6 grupuri sanitare etc.  Curtea grădiniţei oferă un spaţiu generos, destinat jocului în aer liber, activităților sportive, recreative.