Concursuri

CONCURSURILE reprezintă una dintre modalităţile noastre de lucru cu preşcolarii, fapt ce contribuie la formarea comportamentelor adecvate vârstei lor dar şi la dezvoltarea unei imagini de sine corecte, a valorificării aptitudinilor copiilor,  a încrederii în propriile forţe şi capacităţi, a motivaţiei pentru învăţare.