Oferta educaţională

Curriculum pentru educaţie timpurie

RFIDT

Vârsta preşcolară (3 – 6/ 7 ani) a fost multă vreme considerată o etapă „neimportantă“ din punctul de vedere al achiziţiilor psihologice, un interval de timp în care copiii nu fac nimic altceva decât să se joace. Cercetările din ultimele zeci de ani au demonstrat fără îndoială faptul că, de fapt, chiar acest joc are o importanţă crucială. Într-un fel, jocul copilului echivalează cu „munca adultului“. Prin joc, copiii îşi dezvoltă abilităţile cognitive şi învaţă noi modalităţi de interacţiune socială. Aşa se face că etapa preşcolară este una a schimbărilor semnificative nu doar fizice, ci şi mentale şi emoţionale. Grădiniţa noastră aderă la principiul centrării pe identitatea unică a fiecărui copil. Toţi copiii au dreptul la educaţie.

Grădiniţa noastră:

 • răspunde nevoilor, drepturile şi responsabilităţilor copiilor;
 • este prietenoasă, deschisă;
 • presupune înţelegerea şi acceptarea diferenţelor dintre copii;
 • este bazată pe democraţie şi solidaritate umană, pe lucrul în echipă;
 • este echitabilă;
 • oferă răspunsuri adecvate situaţiilor educaţionale variate;
 • manifestă flexibilitate şi adaptare la schimbare;
 • învăţă acceptarea şi integrarea tuturor copiilor;
 • respectă aptitudinile, interesele, abilităţile, dizabilităţile, caracteristicile fiecăruia.

Activitatea cadrelor didactice, a specialiştilor (profesor consilier, logoped), personalului didactic auxiliar, personalului nedidactic şi a celui medical din grădiniţa noastră caută să lucreze în echipă pornind de la aceeaşi înţelegere a copilului şi a dezvoltării acestuia, pentru a asigura o intervenţie integrată şi o abordare globală a dezvoltării fiecărui copil cu care interacţionează.

Procesul instructiv educativ derulat în grădiniţa noastră se derulează conform prevederilor din „

“CURRICULUM PENTRU EDUCAŢIA TIMPURIE1 -2019 “,  aprobat Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 4.694/2.08.2019.

Finalităţile educaţiei timpurii sunt:

 • Dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a personalităţii copilului, în funcţie de ritmul propriu şi de trebuinţele sale, sprijinind formarea autonomă şi creativă a acestuia.
 • Dezvoltarea capacităţii de a interacţiona cu alţi copii, cu adulţii şi cu mediul pentru a dobândi cunoştinţe, deprinderi, atitudini si conduite noi; încurajarea explorărilor, exerciţiilor, încercărilor şi experimentărilor, ca experienţe autonome de învăţare.
 • Descoperirea, de către fiecare copil, a propriei identităţi, a autonomiei şi dezvoltarea unei imagini de sine pozitive.
 • Sprijinirea copilului în achiziţionarea de cunoştinţe, capacităţi, deprinderi şi atitudini necesare acestuia la intrarea în şcoală şi pe tot parcursul vieţii.)