Acasa

Educaţia nu înseamnă cât de mult ai reţinut, şi nici măcar cât de multe cunoşti. Este capacitatea de a diferenţia între ceea ce ştii şi ceea ce nu ştii.
(Anatole France)

VIZIUNEA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

.„Copilul se naşte curios de lume şi nerăbdător de a se orienta în ea”, spune G. Călinescu. Ţinând cont de acest aspect, nouă nu ne rămâne decât a-i dirija această curiozitate pentru a-l ajuta pe copil să urce cât mai sus pe culmile cunoaşterii.

În acest sens, grădiniţa noastră, Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 13, îşi propune să realizeze un demers educaţional de calitate alături de familie şi comunitate, având ca ideal pregătirea viitorului preşcolar pentru o societate aflată în continuă mişcare şi transformare, prin desfăşurarea unui învăţământ performant, incluziv, îmbinând metodele şi principiile învăţământului românesc cu cel european şi internaţional.

MISIUNEA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

“Împreună cu paşi mici vom realiza lucruri mari.”

“Derivând din idealul educaţional al şcolii româneşti care constă în dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, în formarea personalităţii autonome şi creative, misiunea  grădiniței este:

formarea unei gândiri creative;

formarea capacităţilor şi a motivaţiilor necesare învăţării;

asigurarea atingerii de către copii a standardelor educaţionale comparabile cu cele europene;

formarea cadrelor didactice capabile să promoveze idei noi pentru a transforma grădinița într-un loc plăcut de educaţie şi instruire accesibil copiilor şi comunităţii locale;

implicarea activă a părinţilor în activităţile şi procesul decizional al grădiniței.“

 

ŢINTE ALE STRATEGIEI DE DEZVOLTARE

ȚINTA STRATEGICĂ 1:

Modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale a grădiniței în vederea asigurării mijloacelor necesare promovării unui mediu şcolar prietenos şi a unui învăţământ modern;

ȚINTA STRATEGICĂ 2:

Promovarea imaginii grădiniței în vederea creșterii interesului pentru educație din partea familiei;

ȚINTA STRATEGICĂ 3:

Implementarea unui curriculum care să permită realizarea unui demers didactic activ – participativ, care încurajează iniţiativa, creativitatea şi folosirea la maximum a potenţialului preșcolarilor;

ȚINTA STRATEGICĂ 4:

Dezvoltarea profesională şi personală a cadrelor didactice din grădiniţă pentru asigurarea unui învăţământ de calitate.