Anunțuri

SELECTIE DOSARE – concurs post vacant

 

ANUNŢ

 

Organizare selecție de dosare pentru ocuparea pe perioadă determinată posturi vacante

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.13 SATU MARE organizează selecția de dosare pentru ocuparea pe perioadă determinată (până la finalizarea concursului) a funcției contractuale vacante de:

 • infirmier, 4 posturi;
 • îngrijitor antepreșcolar, 1 post;
 • muncitor bucătărie, 1 post.

normă întreagă, conform legislaţiei în vigoare, având în vedere:

 • 30 din Legea nr. 53/2003, privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Contractul colectiv de muncă unic nr. 1199/05.07.2023, art.62, alin.2;
 • HOTĂRÂRE nr. 566 din 28 aprilie 2022 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 4 mai 2022
 • Hotărârea, Nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

                                                                      anunt gradi

                                                                   CERERE INSCRIERE 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATII PRIVIND INSCRIEREA si REINSCRIEREA  COPIILOR LA GRADINITA 2023-2024

           Stimați părinți,

 Referitor la ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN GRĂDINIŢĂ- an școlar 2023-2024, vă transmitem următoarele informații:

        Etapa I                               Etapa a II-a                       Etapa de ajustări

15—30 iunie 2023                   3—18 iulie 2023                20—30 august 2023

 

     ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII COPILULUI ÎN GRĂDINIȚĂ , nivel antepreșcolar și preșcolar:

a) copie de pe certificatul de naștere al copilului;

b) copie de pe actele de identitate ale părinților/ reprezentantului legal;

c) adeverință de angajat pentru fiecare dintre părinți/reprezentantul legal sau adeverință privind perioada concediului de creștere și îngrijire copil, pentru tipul de program prelungit, respectiv pentru înscrierea în învățământul antepreșcolar;

d) alte documente doveditoare care fac obiectul criteriilor generale sau specifice de înscriere și care sunt analizate în timpul procesului de înscriere.

     La dosarul de înscriere se adaugă , la începutul anului școlar, următoarele documente:

a) adeverință de la medicul de familie în care se menționează că respectivul copil este sănătos clinic; adeverința este necesară în prima zi de prezentare a copilului în unitatea de învățământ;

b) avizul epidemiologic/dovada de vaccinare, întocmit(ă) conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății, cu privire la intrarea copilului în colectivitate, eliberat(ă) de medicul de familie al copilului cu maximum 5 zile înainte de a începe frecventarea unității. Actele se vor depune letric (dosar).

  Programul înscrierii în perioada 15.06 – 30.06.2023 va fi fizic, la direcțiune zilnic între orele 08:00 – 17:00 .

 Pentru mai multe detalii va rugam sa citiți articolele de mai jos:

      CALENDAR reinscrieri si inscrieri 2023_2024

      anunt inscrieri 2023 iunie

     cerere inscriere 2023-2024

     anunt reinscrieri 2023

     cerere reinscriere 2023

     Anexa DECLARATIE

    Monitorul Oficial Partea I nr. 482 (1)

      Informații suplimentare la nr. de telefon: 0771285571.

  Cu deosebită considerație,

  dir. Monica Pop

 

 

 

                                              

 

 

 

 

Stimați părinți,

Conform prevederilor legale în vigoare Legea educaţie naţionale nr. 1/2011, Nota ME Nr. 28.269/27.04.2021, Procedura informatică Nr. 405/DGI/07.05.2021 referitoare la derularea procesului de reînscriere și înscrierea copiilor în învățământul preșcolar pentru anul școlar 2021-2022, vă transmitem următoarele:

REÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN GRĂDINIŢĂ

➢ Reînscrierile copiilor care au frecventat unitatea noastră de învățământ în acest an școlar și urmează să o frecventeze și în anul școlar 2021-2022 se vor desfășura în perioada 17.05-28.05.2021.

➢ După perioada de reînscriere vom comunica numărul de locuri disponibile la fiecare grupă de copii.

ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN GRĂDINIŢĂ

  Etapa I                                                                  Etapa a II-a                                                  Etapa de ajustări

31.05.2021 – 11.06.2021                      28.06.2021 – 02.07.2021                         02.08.2021 – 31.08.2021

Etapa I procesare cereri                                    Etapa a II-a procesare cereri

11.06.2021 – 25.06.2021                                02.07.2021 – 16.07.2021

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII COPILULUI ÎN GRĂDINIȚĂ:
✓ Copie după certificatul de naștere al copilului;
✓ Copie după cărțile de identitate ale părinților/ tutore/ reprezentant legal;
✓ Adeverinţă de la locul de muncă al părinţilor (privind angajarea);
✓ Hotărâre judecătorească privind custodia copilului (dacă este cazul);
✓ Acord privind confidenţialitatea datelor personale;
✓ Numărul de telefon să fie scris pe unul din acte;
✓ Fişă tip de înscriere;
✓ Fişe medicale potrivit reglementărilor în vigoare.

Actele se pot trimite electronic pe adresa de e mail: inscrierigradi13sm@gmail.com sau pot fi depuse letric (dosar) după un orar pe care îl vom comunica în perioada de derulare a etapei I de înscrieri.

Acesta va fi afișat la intrarea în grădință, site-ul grădiniței https://gradinita13sm.ro/, pagina de facebook Grădinița Cu Program Prelungit NR:13 SATU MARE.

Informații suplimentare la nr. de telefon: 0771285571, site-ul grădiniței, pagina de Facebook.

 

Cu deosebită considerație,

dir. Monica Pop

 

 

 

 

 

Platforma națională de informare despre vaccinarea COVID-19

Platforma națională de informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19. Sursa oficială de informare despre vaccinul COVID-19.

https://vaccinare-covid.gov.ro/

 

 

Stimați părinți,

 

Vă aducem la cunoștință faptul că preșcolarii înscriși la grădinița noastră, anul școlar 2019-2020, în perioada vacanței de vară pot beneficia de servicii de educație și îngrijire. În acest sens veți depune la grădiniță sau electronic pe adresa de e mail: inscrierigradi13sm@gmail.com o solicitare. Cererea va conține date referitoare la: numele și prenumele părintelui/tutorelui și al preșcolarului, vârsta copilului, perioada solicitată.

Acestea se vor transmite până vineri, 19.06.2020, ora 1300.

Letric (personal) se pot depune la sediul unității, având în vedere următorul program:

 • MIERCURI, 17.06.2020, orele 0900-1700;
 • JOI, 18.06.2020, orele 0900-1700;
 • VINERI, 19.06.2020, orele 0900-1300.

Informații suplimentare puteți obține pe grupul de WhatsApp, Messenger etc. constituite la nivelul grupei sau telefonic (educatoarele grupei).

Menționăm faptul că Inspectoratul Școlar al Județului Satu Mare împreună cu autoritățile locale vor stabili lista unităților de învățământ care vor organiza activități recreative cu copiii în perioada vacanței de vară, respectând ORDINUL nr. 4.518 din 12 iunie 2020 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea redeschiderii creșelor, grădinițelor, afterschool-urilor pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2.

Cu deosebită considerație,       

dir. Monica  Pop

 

 

 

 

Stimați părinți,

Conform prevederilor legale în vigoare Legea educaţie naţionale nr. 1/2011, Legea nr. 56/2019 pentru modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011, Adresa MEC Nr. 791/04.05.2020, Procedura informatică Nr. 705/04.05.2020  referitoare la derularea procesului de reînscriere și înscrierea copiilor în învățământul preșcolar pentru anul școlar 2020-2021, vă transmitem următoarele:

REÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN GRĂDINIŢĂ

 • Reînscrierile copiilor care au frecventat unitatea noastră de învățământ în acest an școlar și urmează să o frecventeze și în anul școlar 2020-2021 se vor desfășura în perioada 25.05-04.06.2020.
 • Reînscrierile se vor efectua online, pe grupul de WhatsApp, Messenger etc. constituite la nivelul grupei sau telefonic (educatoarele grupei);
 • După perioada de reînscriere vom afișa pe grupurile de comunicare, numărul de locuri disponibile la fiecare grupă de copii.

ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN GRĂDINIŢĂ

Etapa I

08.06.2020 – 26.06.2020

Etapa I procesare cereri

29.06.2020 – 03.07.2020

Etapa a II-a

20.07.2020 – 31.07.2020

Etapa a II-a procesare cereri

03.08.2020 – 10.08.2020

Etapa de ajustări

11.08.2020 – 31.08.2020

 

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII COPILULUI ÎN GRĂDINIȚĂ:

 •    Copie după certificatul de naștere al copilului;
 •    Copie după cărțile de identitate ale părinților/ tutore/ reprezentant legal;
 •    Adeverinţă de la locul de muncă al părinţilor (privind angajarea);
 •    Hotărâre judecătorească privind custodia copilului (dacă este cazul);
 •   Acord privind confidenţialitatea datelor personale;
 •   Numărul de telefon să fie scris pe unul din acte;
 •   Fişă tip de înscriere;
 •   Fişe medicale potrivit reglementărilor în vigoare.

Actele se pot trimite electronic pe adresa de e mail: inscrierigradi13sm@gmail.com sau pot fi depuse letric (dosar) după un orar pe care îl vom comunica în perioada de derulare a etapei I de înscrieri. Acesta va fi afișat la intrarea în grădință, site-ul grădiniței https://gradinita13sm.ro/, pagina de facebook  Grădinița Cu Program Prelungit NR:13 SATU MARE.

Informații suplimentare la nr. de telefon: 0771285571, site-ul grădiniței, pagina de facebook.

 

Cu deosebită considerație,       

dir. Monica  Pop